DEVELOPERLER

DEVELOPERLER CR1D Form a Kuru toz developer;

akışkan beyaz renkli uçuşkan yapılıdır.

CRM Penetrantlar için yüksek performanslı bu developer parçalar üstünde ince film oluşturarak aşırı ince çatlakların görünürlüğünü arttırır.

Ambalaj: 5 -10 kg. CR 6W Form c Suda suspansiye edilebilir developer,

bu beyaz renkli developer su içinde dispers edilerek kullanıma hazırlanır.

Ambalaj: 12 kg. CR 8S Form b Suda çözünebilir Developer.Beyaz renkli akışkan özelliklidir,suda temiz ve açık sarı renkli çözünür.

Ambalaj: 10- 25 kg. CR 70 Form d Susuz ıslak Developer hızlı kuruyan solvent içinde suspansiye edilmiş olup doğrudan kullanımlıdır.

CR70 Developer çok düşük miktarda halojen ve sülfür içerikli klorsuz hidrokarbon solventlerle özel olarak formüllendirilmiştir.

Ambalaj: 20 kg.Fıçı ve 500 ml. Aerosol kutularda.