Tahribatsız Muayene Hakkında

TİP II PENETRANT UYGULAMASI İLE YÜZEY ÇATLAK MUAYENESİ

ÖN TEMİZLİK
Test edilecek malzeme yüzeyi; boya, oksit tufal,yağ,gres,kaplamalar gibi örtücülerden tamamen temizlenip kurutulacaktır.
Yağ ve gres artıklarını CR 60 Cleaner sprey ile temizleyin.
 

 PENETRANT UYGULAMASI
Test edilecek yüzeyi tamamen örtecek miktarda
CR 60 Penetrant spreyleyin, en az 5 en çok 30 dakika bekletin.


 

 

PENETRANTIN KALDIRILMASI 
Yüzeydeki penetrantı CR 60 Cleaner sprey ile spreyleyip veya
CR 60 sprey ile ıslatılmış kalıntısız bez veya kağıt ile silerek temizleyin .
 

 DEVELOPER UYGULAMASI
CR70 Developeri her kullanımdan önce bilye sesi duyuncaya kadar kuvetlice çalkalayın.
10-25 cm. Mesafedan ince örtücü bir tabaka oluşturacak miktarda spreyleyin.
5-10 dakika sonra çatlaklar kırmızı renkte görülecektir.
Fazla bilgi için PDF sayfasını okuyun.İNCELEME 
İşlemi bitmiş yüzeyi gün ışığı veya gün ışığına eşdeğer ışık altında gözlemleyin.
 
 

 

 

 

TİP I PENETRANT UYGULAMASI İLE YÜZEY ÇATLAK MUAYENESİ


ÖN TEMİZLİK
Test edilecek yüzey; boya oksit, tufal, yağ, gres gibi
örtücülerden uygun şekilde temizlenmelidir.
Yağ ve gresleri CR 60 Cleaner Sprey ile temizleyin.

 

 

PENETRANT UYGULAMASI
CR Floresanlı penetrantları test edilecek malzemeye spreyleme ,
daldırma veya fırça ile tatbik edip en az 5 en çok 30 dakika bekletin.
 
 

 


PENETRANTIN KALDIRILMASI 
Yüzeydeki penetrantı CR 60 Cleaner-Remover ile ıslatılmış kalıntısız bez veya
kağıt yardımı ile silerek tamammen kaldırın. CR 60 Cleaner-Remover'i yüzeye doğrudan spreylemeyin.
Hassasiyet azalmasına yola açabilir.
 
 


DEVELOPER UYGULAMASI 
CR 70 Developer spreyi her kullanımdan önce bilye sesi gelinceye kadar iyice çalkalayın, 15-30 cm. Mesafeden ince örtücü ve düzgün bir tabaka oluşturacak miktarda spreyleyin,5-15 dak.Bekletin.

 
 


İNCELEME 
İşlemi bitmiş malzemeleri karanlık ortamda UV-Lamba ışığı altında muayene edin. Çatlaklar sarı-yeşil renkli parlak ışıma yaparak görünecektir.

 
 

 

 

PENETRANT UYGULAMA ŞEMASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLORESANLI MANYETİK PARÇACIK UYGULAMASI İLE ÇATLAK KONTROL  

 
MANYETİK PARÇACIKLAR NEDİR

UV-Floresanlı manyetik parçacıklar ; manyetik bir çekirdeğin etrafına floresan özellikli organik bir polimerin kaplanması yolu ile elde edilirler,manyetik çekirdeğin çapı yaklaşık 0,4 -1 mic. Arasındadır,kaplama tabakası ile öğütüldüklerinde ideal parçaçık boyut dağılım 3-8 mic.tanelerin karışımıdır.Bu parçacıklar UV-365-425nm. Dalga boyunda ışık ile aydınlatıldıklarında seçimli olarak sarı-yeşil veya kırmızı renkte ışıma yaparlar, bu özellik onların daha fazla görünür olmalarına yol açar.
 
 
 
 
 

MANYETİK TEST NEDİR
Manyetize edilebilen Ferromanyetik malzemelere elektrik akımı verildiğinde elektrik akımı yönünü dik kesen bir manyetik alan oluşur bu manyetik akı metalin içinde düz çizgiler halinde akar; bu manyetik akım metalin içinde veya yüzeye yakın alanda boşluk veya kesintiye rastlarsa bu süreksizliğin üst ve altından kavis çizerek akmaya devam eder (şekil 2 ).
 
 
 
 
Su veya uygun hidrokarbon taşıyıcıların içinde dispers edilen manyetik parçacıklar muayenesi yapılacak malzeme manyetize edilirken yüzeye dökülür, dökülen sıvı içindeki parçacıklar kutup uçlarına doğru çekilirler süreksizliğin olduğu yerde dışa fışkıran manyetik akı bir alan kaybına sebep olur ve parçacıklar bu alanda yığılırlar bu yığılma süreksizliğin orjinal şekli ve boyutundan çok daha büyük olarak göründüğü için en küçük kılcal çatlaklar dahi net ve keskin bir şekilde görünürler.

MANYETİK PARÇACIK VE TAŞIYICILARIN ÖZELLİKLERİ:

MANYETİK PARÇACIKLAR:
UV- Işık altında çok parlak renkli ışıma,yüksek manyetik geçirgenlik, ideal parçacık boyut dağılımı,yüksek kaplama dayanıklığına sahip olmalıdırlar.

HİDROKARBON TAŞIYICI:
Renksiz, kokusuz, yüksek parlama noktalı , kükürt - halojen ve asit içermeyen nötr yapıda olmalı UV-Işık altında floresans yapmamalıdır.

SU İLE ÇOĞALTILIR KONSANTRE TAŞIYICI:
Yüksek oranda( 80 % ) Korozyon inhibitörü ihtiva etmeli,düşük konsantrasyonda etkin ıslatıcı ve silikonsuz köpük önleyici maddeler ile Nitrit içermeyen biyosidler bulunmalı düşük pH (8 - 8.5 )değerlerinde olmalıdır.